DMCA.com Protection Status

El passat divendres, dia 5 d’abril de 2019, es va signar el II Pla Intern d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones per al personal de l’Ajuntament de Calvià, per als anys 2019-2023.

Teis Serveis de Consultoria ha participat durant aquests passats mesos, en l’anàlisi i desenvolupament d’aquest pla, en col·laboració amb la Secció d’Igualtat, dins la Tinença de Batlia de Cohesió Social i Igualtat.

Les àrees d’actuació en les quals s’ha desenvolupat el Pla són les següents:

  1. Cultura organitzativa i política d’Igualtat d’oportunitats.
  2. Llenguatge igualitari i Polítiques de Comunicació.
  3. Accés i promoció.
  4. Condicions de treball.
  5. Formació.
  6. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  7. Conciliació i coresponsabilitat.
  8. Violència masclista i col·lectiu LGTBI

El personal de l’Ajuntament de Calvià, representat per la secció esmentada, ha demostrat un compromís per dur a terme una actualització del Pla d’Igualtat de gènere específic per al personal de l’entitat i continua dirigint les seves acciones i polítiques cap a una igualtat real entre dones i homes.