DMCA.com Protection Status

Teis Serveis de Consultoria està duent a terme la implantació de les accions derivades del Pla d’Igualtat de gènere que va presentar el mes de juliol passat a l’Ajuntament de Llucmajor. Aquest pla inclou més de 30 objectius específics derivats dels següents eixos d’actuació:

  1. Cultura organitzativa i política d’Igualtat d’oportunitats.
  2. Llenguatge igualitari i comunicació
  3. Polítiques d’ accés, promoció i provisió al lloc de feina.
  4. Condicions de treball i anàlisi retributiva.
  5. Formació.
  6. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  7. Conciliació i coresponsabilitat.

La implantació s’està desenvolupat prioritzant els següents projectes:

  • Conciliació de la vida professional i personal
  • Mediació i assetjament sexual o por raó de sexe.
  • Pla de Formació que inclou la igualtat de gènere de forma transversal.

Tot el projecte d’Igualtat està sent liderat per la Regidoria de Joventut i política activa  d’ocupació d’aquest consistori.
Teis serveis de consultoria ha col·laborat, per segona vegada al costat de l’Ajuntament de Calvià. Aquesta vegada per aprovar el pla d’igualtat d’oportunitats intern, que tindrà una durada del 2019-2023.